سنگ محور 3 متري در دانیال صنعت آرین

اطلاعات بیشتر

  • سنگ زدن شافت جکهای هیدرولیکی تا طول 3 متر و قطر 40 سانتیمتر
Spread the love