اسکلت فلزی

اسکلت فلزی
اسکلت فلزی
اسکلت فلزی
اسکلت فلزی

جزئیات محصول

  • دسته بندی: اسکلت فلزی
  • ابعاد محصول:
  • تاریخ طراحی: سه ماهه دوم 1382
  • تاریخ تولید: 1383-1384
  • مشتری: مجتمع فولاد مبارکه

توضیحات محصول

تهیه ی نقشه های کارگاهی و مشاوره ساخت تجهیزات اسکلت فلزی خط اسیدشویی و اصلاح ورق مجتمع فولاد مبارکه

پروژه های مرتبط

اسکلت فلزی
اسکلت فلزی اسکلت فلزی