لیست خدمات

سنگ محور 3 متري خدمات ماشينکاري سنگين
اينترفرومتري خدمات تست و آزمايشگاهي
ريخته گري دقيق خدمات ريخته گري
دستگاه سري تراش خدمات ماشينکاري سبک
تراش معمولي خدمات ماشينکاري سبک
بورينگ CNC خدمات ماشينکاري سنگين
تراش CNC خدمات ماشينکاري سبک
فرز CNC خدمات ماشينکاري سبک
دستگاه جوشکاري خدمات سازه هاي فلزي
تجهيزات ريخته گري خدمات ريخته گري
کوانتومتر سه پايه خدمات تست و آزمايشگاهي