• دسته بندی: ريخته گري ماسه اي

   • ابعاد محصول: 1300X400X100 mm

   • تاریخ طراحی: فروردین 1392

   • تاریخ تولید: مهر 1392

   • مشتری: گروه ملی فولاد اهواز