• دسته بندی: ماشينکاري سبک

    • ابعاد محصول: قطر 1 میلیمتر به بالا

    • تاریخ تولید: دوشنبه 29 تير 1393

    • مشتری: صنایع